تجهیز کامل فروشگاه

مستر شلف تنها یک فروشگاه آنلاین نیست

 

یکی دیگر از خدمات مسترشلف (آقای قفسه) تجهیز فروشگاه های زنجیره ای و سوپرمارکت های محلی می باشد.

شما می توانید در صورت تمایل از اندازه گیری دیوارها تا نصب و چیدمان قفسه ها را به بسپارید.

کارشناسان با تجربه ما می توانند تمامی قفسه های شما را مطابق با آخرین استراتیژیک های فروش قرار داده و بصورت مستقیم روی امنیت و میزان دیده شدن بهتر محصولات و استفاده بهینه از فضا به شما کمک کنند.