آقای قفسه

راهنمای خرید قفسه آقای قفسه

بدون دیدگاه
قفسه بندی فروشگاه

قفسه بندی فروشگاه و راهنمای خرید قفسه جدول ابعاد و وزن قفسه های فروشگاهی و پیج و مهره ای ضخامت ۸دهم و ۷دهم.

صفحه سوپری
قفسه 60×50
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):2.129
صفحه سوپری
قفسه 60×40
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1774
صفحه سوپری
قفسه 60×30
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.419
صفحه سوپری
قفسه 60×25
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.242
صفحه سوپری
قفسه 70×50
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):2.457
صفحه سوپری
قفسه 70×40
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):2.047
صفحه سوپری
قفسه 70×30
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.638
صفحه سوپری
قفسه 70×25
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.433
صفحه سوپری
قفسه 80×50
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):3.779
صفحه سوپری
قفسه 80×40
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):2.320
صفحه سوپری
قفسه 80×30
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.856
صفحه سوپری
قفسه 80×25
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.624
صفحه سوپری
قفسه 95×50
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):3.276
صفحه سوپری
قفسه 95×40
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):2.730
صفحه سوپری
قفسه 95×30
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):2.184
صفحه سوپری
قفسه 95×25
ضخامت:0/7
وزن تقریبی(کیلوگرم):1.911

قفسه60×50
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.433
قفسه60×30
وزن تقریبی(کیلوگرم):
1.622
قفسه60×30
وزن تقریبی(کیلوگرم):
1.622
قفسه60×25
وزن تقریبی(کیلوگرم):
1.419
قفسه60×20
وزن(کیلوگرم):
1.216
قفسه70×50
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.808
قفسه70×40
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.340
قفسه70×30
وزن تقریبی(کیلوگرم):
1.872
قفسه70×25
وزن تقریبی(کیلوگرم):
1.638
قفسه70×20
وزن تقریبی(کیلوگرم):
1.404
قفسه80×50
وزن تقریبی(کیلوگرم):
3.182
قفسه80×40
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.652
قفسه80×30
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.121
قفسه80×25
وزن تقریبی(کیلوگرم):
1.856
قفسه80×20
وزن تقریبی(کیلوگرم):
1.591
قفسه95×50
وزن تقریبی(کیلوگرم):
3.744
قفسه95×40
وزن تقریبی(کیلوگرم):
3.120
قفسه95×30
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.496
قفسه95×25
وزن تقریبی(کیلوگرم):
2.184
قفسه95×20
وزن تقریبی(کیلوگرم):
1.872

قفسه بندی دیوارکوب به قفسه بندی گفته می شود که در آن پایه ها به وسیله پیچ به دیوار متصل می شوند و صفحات(قفسه) با کمک لچکی(زاویه) بر روی پایه قرار می گیرند. این نوع قفسه بندی از لحاظ هزینه مناسب ترین گزینه برای سوپر مارکت های محلی می باشد.  در این نوع قفسه بندی هرگاه که لازم باشد می توانید فاصله بین طبقات را به سادگی تغییر دهید.
پایه های این نوع قفسه معمولا از ورق آهن با ضخامت یک و نیم و یا دو میلیمتر ساخته می شوند و بعد از طی فرآیند شست و شو و چربی زدایی با رنگ الکترواستاتیک پوشش داده می شوند.
صفحات قفسه نیز از ورق آهن به ضخامت هفت  دهم میلیمتر برش خورده بعد از مرحله برشکاری قفسه وارد قسمت پرسکاری و خم کاری شده و بصورت (b)خم می شود و سپس وارد مرحله شست شوی (فسفات) می شود و بعد از چربی زدایی از بدنه قفسه به قسمت رنگ کاری انتقال میابد و به وسیله رنگ الکترواستاتیک پوشش داده می شود.این نوع قفسه بندی در تمامی رنگ ها موجود می باشد.

قفسه های سوپر مارکتی، هایپر مارکتی و فروشگاهی همگی در سایز های استاندارد تولید می شوند .یعنی ابعاد،طول و اندازه مشخص دارند.برای مثال بزرگ نرین صفحه(قفسه) استاندارد ساخته شده از ورق آهن به ضخامت ۷دهم میلیمتر قفسه ۵۰ در ۹۵ میباشد این یعنی قفسه مورد نظر ۵۰ سانتیمتر عرض و  ۹۵ سانتیمتر طول دارد.
جهت مشاوره و راهنمایی به صفحه راهنمای خرید قفسه فروشگاهی مراجعه کنید.

قفسه بندی فروشگاه

چنانچه قصد راه اندازی یک هایپر مارکت را دارید می توانید از قفسه بندی لیبل دار یا هایپری استفاده کنید.

در این نوع قفسه بندی فروشگاه تمامی صفحات دارای مکانی جهت نصب لیبل و اطلاعات محصول می باشند ومشتریان شما به راحتی در هنگام خرید از فروشگاه شما می توانند اطلاعات مورد نیاز خود را برروی قفسه ها مشاهده کنند.
برای تولید این نوع قفسه بندی باید از ورق با عرض بیشتری استفاده شود به همین علت از لحاظ قیمت کمی از صفحه سوپری گران تر می باشد.

پایه های این نوع قفسه معمولا از ورق آهن با ضخامت یک و نیم و یا دو میلیمتر ساخته می شوند و بعد از طی فرآیند شست و شو و چربی زدایی با رنگ الکترواستاتیک پوشش داده می شوند.
صفحات قفسه نیز از ورق آهن به ضخامت هفت  دهم میلیمتر برش خورده بعد از مرحله برشکاری قفسه وارد قسمت پرسکاری و خم کاری شده و بصورت (b)خم می شود و سپس وارد مرحله شست شوی (فسفات) می شود و بعد از چربی زدایی از بدنه قفسه به قسمت رنگ کاری انتقال میابد و به وسیله رنگ الکترواستاتیک پوشش داده می شود.این نوع قفسه بندی در تمامی رنگ ها موجود می باشد.

قفسه های سوپر مارکتی، هایپر مارکتی و فروشگاهی همگی در سایز های استاندارد تولید می شوند .یعنی ابعاد،طول و اندازه مشخص دارند.برای مثال بزرگ نرین صفحه(قفسه) استاندارد ساخته شده از ورق آهن به ضخامت ۷دهم میلیمتر قفسه ۵۰ در ۹۵ میباشد این یعنی قفسه مورد نظر ۵۰ سانتیمتر عرض و  ۹۵ سانتیمتر طول دارد.

قفسه بندی فروشگاه

اگر قصد خرید قفسه بندی فروشگاه برای یکی از شعبه های خود دارید می توانید از قفسه بندی حفاظ دار استفاده کنید و دیگر نگران برخورد کودکان بازیگوش  یا چرخ دستی مشتریان فروشگاه نباشید چرا که در این نوع قفسه بندی حفاظ طراحی شده مانع از قل خوردن  یا سقوط کالاها می شود.

پایه های این نوع قفسه معمولا از ورق آهن با ضخامت یک و نیم و یا دو میلیمتر ساخته می شوند و بعد از طی فرآیند شست و شو و چربی زدایی با رنگ الکترواستاتیک پوشش داده می شوند.
صفحات قفسه نیز از ورق آهن به ضخامت هفت  دهم میلیمتر برش خورده بعد از مرحله برشکاری قفسه وارد قسمت پرسکاری و خم کاری شده و بصورت (b)خم می شود و سپس وارد مرحله شست شوی (فسفات) می شود و بعد از چربی زدایی از بدنه قفسه به قسمت رنگ کاری انتقال میابد و به وسیله رنگ الکترواستاتیک پوشش داده می شود.این نوع قفسه بندی در تمامی رنگ ها موجود می باشد.

قفسه های سوپر مارکتی، هایپر مارکتی و فروشگاهی همگی در سایز های استاندارد تولید می شوند .یعنی ابعاد،طول و اندازه مشخص دارند.برای مثال بزرگ نرین صفحه(قفسه) استاندارد ساخته شده از ورق آهن به ضخامت ۷دهم میلیمتر قفسه ۵۰ در ۹۵ میباشد این یعنی قفسه مورد نظر ۵۰ سانتیمتر عرض و  ۹۵ سانتیمتر طول دارد.
قبل از خرید با آقای قفسه تماس بگیرید.

نوشتهٔ پیشین
قفسه و ترفند های فروش
نوشتهٔ بعدی
قفسه سوپرمارکت چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست